[Trang Ánh Nam] New comment on ÔN TẬP Hình học 9 CHƯƠNG III: GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN.

Trang Ánh Nam has left a new comment on your post "ÔN TẬP Hình học 9 CHƯƠNG III: GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN":

Cho ABC nhọn (AB < AC ) nội tiếp đường tròn (O; R), vẽ đường cao AH (H BC). Gọi I là điểm chính giữa cung nhỏ BC.
a) Chứng minh:OI vuông góc với BC và AI là tia phân giác góc HAO.
b) Gọi D, E lần lượt là hình chiếu của H trên AB, AC. Chứng minh: tứ giác ADHE và BDEC là tứ giác nội tiếp.
c) Vẽ đường kính AK .Chứng minh : AK.AH = AB.AC
d) Giả sử AH = R√2. Chứng minh S(ABC) = 2S(ADE) (nghĩa là diện tích tam giác)
e) Vẽ đường tròn (A; AH) cắt đường tròn (O) tại M, N. Chứng minh bốn điểm M, D, E, N thẳng hàng.


Unsubscribe from comment emails for this blog.Posted by Trang Ánh Nam to Trang Ánh Nam at February 15, 2021 at 7:29 AM

Nhận xét