[Trang Ánh Nam] New comment on Ôn thi Tuyển Sinh 10 - Phần Hình Học.

Trang Ánh Nam has left a new comment on your post "Ôn thi Tuyển Sinh 10 - Phần Hình Học":

Câu 54: Cho tam giác ABC nhọn (AB<AC) nội tiếp d9uuong72 tròn (O;R), có đường cao AH. Từ H vẽ các đường thẳng vuôn góc với cạnh AB, AC lần lượt tại E, F.
a. Chứng minh rằng 4 điểm A, E, H, G cùng thuộc 1 đường tròn. Xác định tâm của đường tròn đó.
b. Chứng minh góc AEF = góc ACB = góc AHF
c. Giả sử AH=R. Chứng minh OF=FA, từ đó suy ra OA vuông góc với EF.

Unsubscribe from comment emails for this blog.Posted by Trang Ánh Nam to Trang Ánh Nam at December 6, 2020 at 8:42 AM

Nhận xét